Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Come O thou King of Kings


Earth has many a noble city


We are marching on to glory


Once He came in blessing


Who is this with garments gory


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Haja sy voninahitra      AVI            

Haja sy voninahitra
Omena an’Andriamanitra,
Fa Izy ihany no mahefa
Izay s it raky ny font’
Masina, tsy azo haratsiana;
Mahery, tsy azo resena;
Marina, tsy azo laingaina;
Hendry tsy azo fitahina
Ny am po toy ny am bava;
Ny maizina toy ny mazava;
Ny takona toy ny miseho;
Tsy misy àry tsy hitany.
Tsy miova ny fombany;
Lehibe ka tsy oharina;
Tia, tsy azo arovana;
Miantra tsy azo ferana
Saotra amam bavaka atao
Dera sy laza ho azy;
Izy no ivavahana,
Fa anton’izao tontolo izao

Grato es contar la historia


Dans sa divine humanité


Ah! qu'il est beau de voir des frères


Mifaly tokoa ny foko izao


Rise, ye Saints, and temples enter