Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Once for All


Schenk ons, Vader, thans Uw zegen


All the way my savior leads me


Devant toi, seigneur


Now thank we all our God


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Haja sy voninahitra      AVI            

Haja sy voninahitra
Omena an’Andriamanitra,
Fa Izy ihany no mahefa
Izay s it raky ny font’
Masina, tsy azo haratsiana;
Mahery, tsy azo resena;
Marina, tsy azo laingaina;
Hendry tsy azo fitahina
Ny am po toy ny am bava;
Ny maizina toy ny mazava;
Ny takona toy ny miseho;
Tsy misy àry tsy hitany.
Tsy miova ny fombany;
Lehibe ka tsy oharina;
Tia, tsy azo arovana;
Miantra tsy azo ferana
Saotra amam bavaka atao
Dera sy laza ho azy;
Izy no ivavahana,
Fa anton’izao tontolo izao

O Lord of Hosts


De Geest van de Vader


Au sortir de ton sanctuaire


I will guide thee


Father of men, in whom are one