Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Die Lenden lat umgrtet sein


Schenk ons, Vader, thans Uw zegen


Complete in Thee! no work of mine


Ach, blijf met Uw genade


Arm these Thy soldiers, mighty Lord


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Welkom, Gij die staat te komen      AVI            

Welkom, Gij die staat te komen;
wees gegroet o Majesteit.
Gij hebt 't mens zijn aangenomen,
Gij, die onze Heiland zijt.
Ja, Uw duur en dierbaar bloed
maakt ons allen rein en goed!
Zonder fouten, zonder vlekken
wilt G' Uw bruidsvolk tot U trekken.
Zelfs voor armen en geringen
zijt G' een licht.
Als het volk van eerstelingen
staan zij voor Uw aangezicht;
groene twijgen, reeds gereed,
feest'lijk uitgespreid hun kleed.
Zij verlangen, wachten, hopen;
heel hun hart staat voor U open.
Kom Heer, merk toch het verlangen
van Uw uitverkoren bruid;
o, wat zou z' U gaarn' ontvangen!
"Kom, o kom!", zo klinkt het luid.
Breng ons in de hemelzaal
tot het grote avondmaal!
Neem ons aan, die U beminnen;
laat het bruiloftsfeest beginnen!

Viens ne tarde plus


Heer, van harte bidden w' U


Le fleuve de la vie


Regarde Jsus c'est la vie


Near to the Heart of God