Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Du bist, o Gott, der Herr der Zeit


He, Jesosy Tokintsika


Ny perla madio, ny perla vaovao


Injany hiran danitra


If I gained the world, but lost the Savior


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Welkom, Gij die staat te komen      AVI            

Welkom, Gij die staat te komen;
wees gegroet o Majesteit.
Gij hebt 't mens zijn aangenomen,
Gij, die onze Heiland zijt.
Ja, Uw duur en dierbaar bloed
maakt ons allen rein en goed!
Zonder fouten, zonder vlekken
wilt G' Uw bruidsvolk tot U trekken.
Zelfs voor armen en geringen
zijt G' een licht.
Als het volk van eerstelingen
staan zij voor Uw aangezicht;
groene twijgen, reeds gereed,
feest'lijk uitgespreid hun kleed.
Zij verlangen, wachten, hopen;
heel hun hart staat voor U open.
Kom Heer, merk toch het verlangen
van Uw uitverkoren bruid;
o, wat zou z' U gaarn' ontvangen!
"Kom, o kom!", zo klinkt het luid.
Breng ons in de hemelzaal
tot het grote avondmaal!
Neem ons aan, die U beminnen;
laat het bruiloftsfeest beginnen!

Seht, wie Daniel in Babel betet


Ehre sei Gott


From east to west, from shore to shore


J'ai suivi Jésus


Jésus est notre Ami suprême