Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Aan Jezus' voeten


Preisend zieht auf lichtem Pfade


J'aime mon Dieu


Jezus is mijn toeverlaat


A l'horizon le jour s'éloigne


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Verwacht de Heer, al gaande      AVI            

Verwacht de Heer, algaande
uw Koning tegemoet.
De intocht is aanstaande
van Hem die wond'ren doet.
Ga uit, Hem tegemoet.
Laat ons voor alle dingen
Hem ons Hosanna zingen
als blijde welkomstgroet.
Kom gij bedroefde harten,
uw Koning is nabij.
Vergeet uw angst of smarten,
uw Helper maakt u blij!
In Gods genade-oord,
zo troostrijk voor zijn kinderen,
ja, daar zij hem steeds vinden
in sacramenten en woord.
Verhef u zeer geplaagde,
uw Koning is niet ver.
Wees vrolijk gij versaagden,
reeds blinkt de Morgenster.
De Heer wil in de nood
met rijke troost u spijzen
en u Zijn hulp bewijzen,
bevrijden van de dood.
Kom dan gij zwaar beproefden,
uw Koning komt met macht.
Ons die in duister toefden,
heeft Hij reeds lang gedacht.
Nu zullen angst noch pijn,
noch dood ons kunnen schaden,
omdat wij uit genade
Gods kinderen mogen zijn!

Plus haut que l'azur des cieux


O libérateur de l'âme


O, laat uw lenden zijn omgord


Astro del ciel


Overwonnen, overwonnen