Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Jésus m'a donné la liberté


Prepare the way, O Zion


Hoe lange wacht Uw Bruidskerk reeds


Seigneur écoute ma prière


Prends ma main dans la tienne


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

O, laat uw lenden zijn omgord      AVI            

O, laat uw lenden omgord zijn,
ontsteek uw lampen nu;
opdat uw liefde zichtbaar wordt
voor 't Lam, dat stierf voor u.
Dra komt de Bruidegom,
Zijn roepstem klinkt alom:
"Ik kom, Mijn bruid, verwacht Mij nu;
Ik kom, ja 'k kom tot u!"
Deemoedig wil ik voor Hem staan,
des Godes Zoon tot eer.
Zijn geest brengt licht in mijn bestaan,
vervult mijn hart steeds meer.
Zijn tempel wil ik zijn,
kuis en liefde rein.
Mijn roep klinkt luid en vol van gloed:
"Heer Jezus, kom met spoed!"
Nu is het nog genadetijd,
o, nodig gasten uit;
opdat zij worden toebereid
voor 't Avondmaal als bruid.
Nog dolen velen rond;
ach, dat gij hen toch vond!
Nog zijn veel plaatsen onbezet
en zielen niet gered.
Hoe groot zal onze vreugde zijn,
als wij in bruidstooi staan.
Eens in des hemels gouden schijn
zien w' onze Koning aan.
Zing "Halleluja" luid,
gij zijt des Heren bruid!
Ja, halleluja onze God,
de Here Zebaoth!

Toi Saint Esprit lumiere qui viens


Portant sa croix


Source de ma vie, souffle de mon chant


Célèbrons le Seigneur


Rédempteur adorable