Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Mivory maro eto ‘zahay navotanao


Jour de Pâques, jour de gloire


Regarde à Jésus c'est la vie


Father of Heaven, whose love profou


Let us all with with gladsome voice


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

O, laat uw lenden zijn omgord      AVI            

O, laat uw lenden omgord zijn,
ontsteek uw lampen nu;
opdat uw liefde zichtbaar wordt
voor 't Lam, dat stierf voor u.
Dra komt de Bruidegom,
Zijn roepstem klinkt alom:
"Ik kom, Mijn bruid, verwacht Mij nu;
Ik kom, ja 'k kom tot u!"
Deemoedig wil ik voor Hem staan,
des Godes Zoon tot eer.
Zijn geest brengt licht in mijn bestaan,
vervult mijn hart steeds meer.
Zijn tempel wil ik zijn,
kuis en liefde rein.
Mijn roep klinkt luid en vol van gloed:
"Heer Jezus, kom met spoed!"
Nu is het nog genadetijd,
o, nodig gasten uit;
opdat zij worden toebereid
voor 't Avondmaal als bruid.
Nog dolen velen rond;
ach, dat gij hen toch vond!
Nog zijn veel plaatsen onbezet
en zielen niet gered.
Hoe groot zal onze vreugde zijn,
als wij in bruidstooi staan.
Eens in des hemels gouden schijn
zien w' onze Koning aan.
Zing "Halleluja" luid,
gij zijt des Heren bruid!
Ja, halleluja onze God,
de Here Zebaoth!

O Jesus Christ, all praise to Thee


When Jesus left his Father's throne


O doux Jésus sauveur du monde


L'Eternel ton Dieu est au milieu de toi


O Maître supreme