Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Tous ensemble, ô notre Dieu


Que ton Eglise fasse honneur


Nearer, my God to Thee


Que la paix du Seigneur


Mivelatra eo imasiko


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Maak u op en wees bereid      AVI            

Maak u op en wees bereid
om uw Koning te ontmoeten!
Open Hem de poorten wijd
om hem waardig te begroeten!
Effen blij voor Hem de baan,
als Hij tot u wil gaan.
Weet hoe Hij eens voor u streed,
voor u vrede heeft verworven;
hoe Hij smaad en pijnen leed,
aan het kruis toen is gestorven,
wederkeerde tot zijn God
voor uw vreed' en zalig lot.
Neem Hem op, die hoge Gast,
wil voor Hem een licht ontsteken.
Maak een rustplaats die Hem past,
in uw hart zo vol gebreken.
Geef deemoedig aan uw Heer
heel uw leven, goed en eer!
Laat Hem nimmer van u gaan,
houdt Hen vast voor alle tijden!
Hang alleen die Heiland aan
en laat niets u van Hem scheiden;
want bij Hem wordt u bereid:
hier geluk, daar heerlijkheid.


Nul enfant n'est trop petit


keep in the line


How great the wisdom and the love


Tout le ciel s’emplit d’une joie nouvelle


Petit village de Bethléem