Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


By grace I'm saved, grace free


Levée première brille l'aurore


W zlobie lezy


Ouvrez vous, portes du tombeau


When morning gilds the skies


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Ach, blijf met Uw genade      AVI            

Ach, blijf met Uw genade,
Heer Jezus, ons nabij;
opdat ons nimmer schade
des vijands heerschappij.
Ach, blijf toch, Heer, ook verder
nabij ons met Uw woord
en neig het harte, Herder,
als 't oor Uw roepstem hoort.
Ach, blijf met Uwe stralen
toch bij ons, heerlijk Licht;
opdat wij nimmer dwalen
en onze voel niet zwicht.
Ach, blijf ons met Uw zegen
nabij, o rijke Heer.
En schenk ons op Uw wegen
Uw goedheid meer en meer!
Ach, blijf ons trouw behoeden;
wees ons, o Majesteit,
een burcht als stormen woeden,
een helper in de strijd!

Dera re, laza anie


Le monde ancien s’en est allé


Nous célébrons un saint mystère


Seigneur ta grâce m'appelle


Vivo Por Cristo