Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Dans sa gloire notre maitre


Lord, Thee I love with all my heart


Sans attendre


Louange au Seigneur Jésus Christ


Ich will streben nach dem Leben


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

In des levens droeve dagen      AVI            

In des levens droeve dagen,
in de stormen van deez' tijd,
waarin and'ren zelfs versagen
wijl geen hulp hun wordt bereid,
wijl geen hulp hun wordt bereid,
richt ik steeds mijn blik naar boven
waar 'k een sterke Helper weet;
die, dat kan geen macht mij roven,
zeker nooit Zijn kind vergeet,
zeker nooit Zijn kind vergeet.
Sion is gewis geborgen
in des Vaders sterke hand.
Ik geloof! Wat zou ik zorgen?
Richt mijn blik naar 't Vaderland!
Richt mijn blik naar 't Vaderland!
Schijnt de hemel toegesloten,
zie 'k geen ster der hope meer,
'k weet: God heeft mij niet verstoten,
Zijne liefde neemt geen keer,
Zijne liefde neemt geen keer.
Heeft Zijn machtwoord niet de aarde
en de hemel doen ontstaan?
Had mijn ziel voor Hem geen waarde,
was Hij niet met mij begaan,
was Hij niet met mij begaan?
Ja, Hij wilde mij bevrijden,
redden uit der zonde macht.
Zond Zijn Zoon, die onder lijden
't algenoegzaam offer bracht,
't algenoegzaam offer bracht.
Zal ik Hem dan niet vertrouwen,
die mij immer heeft bemind?
Zal ik op Zijn woord niet bouwen,
als 'k in droefheid mij bevind,
als 'k in droefheid mij bevind?
Neen, ik wil niet altijd klagen
onder moeiten, leed en strijd;
want na korte, zware dagen
volgt des hemels heerlijkheid!

Called to the feast


Douce nuit sainte nuit


Een milde dauw, Heer, is Uw woord


Day by day we magnify Thee


Dieu est esprit