Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


La ville et la campagne


Through all the changing scenes


Divin amour


O Christ, our true and only Light


O the deep, deep love of Jesus


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Heer, zie mij biddend staan      AVI            

Heer, zie mij biddend staan
als Uw verloren kind.
Mijn hart in ootmoed vraagt
of 'k nog genade vind.
Er is geen and're weg,
die voor mij openstaat.
Dies wend ik mij tot U,
mijn heil, mijn Toeverlaat!
Mijn Heil, mijn Toeverlaat!
O, schenk mij U gena,
erbarm U mijner, Heer.
'k Vertrouw op U alleen.
Zie gunstrijk op mij neer.
Mijn hart verlangt naar U.
'k Gevoel mij schuldbewust.
O, hoor mijn kinderbee
en geef mijn ziele rust.
En geef mijn ziele rust.
U ken ik als mijn God,
die m' als een Vader mint.
Die 't levensbrood mij breekt,
mij koestert als Uw kind.
In ootmoed vraag ik U:
"Ontferm U over mij,
geef rust aan 't moede hart
en spreek mijn ziele vrij.
En spreek mijn ziel weer vrij.

Chant de victoire


Now, on land and sea descending


And can it be that I should gain


Jésus frappe à votre porte


Head of Thy Church triumphant