Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


U bid ik aan, o Macht der liefde


A pleine voix, chantons pour Dieu


Sur ton Eglise universelle


Consecration


Je confesse


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Heer, zie mij biddend staan      AVI            

Heer, zie mij biddend staan
als Uw verloren kind.
Mijn hart in ootmoed vraagt
of 'k nog genade vind.
Er is geen and're weg,
die voor mij openstaat.
Dies wend ik mij tot U,
mijn heil, mijn Toeverlaat!
Mijn Heil, mijn Toeverlaat!
O, schenk mij U gena,
erbarm U mijner, Heer.
'k Vertrouw op U alleen.
Zie gunstrijk op mij neer.
Mijn hart verlangt naar U.
'k Gevoel mij schuldbewust.
O, hoor mijn kinderbee
en geef mijn ziele rust.
En geef mijn ziele rust.
U ken ik als mijn God,
die m' als een Vader mint.
Die 't levensbrood mij breekt,
mij koestert als Uw kind.
In ootmoed vraag ik U:
"Ontferm U over mij,
geef rust aan 't moede hart
en spreek mijn ziele vrij.
En spreek mijn ziel weer vrij.

Forty days and forty nights


Père, unis nous tous


Jesus once of humble birth


Ton nom est admirable


O joyeuse délicieuse