Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Seigneur quand j’aurai faim


Herrlich strahlt des Meisters Gnade


Disposer supreme, and Judge of the earth


Nul n'est comme toi


O Dieu de verité


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

Heer, aan Uw woord      AVI            

Heer, aan Uw woord wil ik mij houden;
Gij schenkt het heden mij weer rein.
Het woord des Geestes door Uw knechten
zal mij steeds heilig, dierbaar zijn.
Daardoor hebt Gij uit zond' en jammer,
ja, zelfs uit dood en duist're nacht,
uit hellemacht en Satans banden
mijn ziel tot vrijheid weer gebracht.
Heer, aan Uw woord wil ik mij houden,
ik mij daarop rotsvast verlaat.
Ik weet, dat Gij voor Uw beminden
geen woord ter aarde vallen laat.
Als bergen vallen, heuvels wijken
en d' aarde eindigt haar bestaan,
dan nog zal 't kleinste Uwer woorden
niet onvervuld weer tot U gaan.
Heer, aan Uw woord wil ik mij houden,
al is het voor de wereld klein.
't Geringste woord door U gegeven
zal meer dan welke schat ook zijn.
Het scheppend woord door U gesproken
verwekte alles wat men ziet.
Uw woord heeft vaak het ijs gebroken
in harten, harder dan graniet.
Heer, aan Uw woord wil ik mij houden,
dat heden ons gegeven is.
Al mogen and'ren het versmaden,
Gij weet hoe liet Uw woord mij is.
Dat woord, als lamp voor mijne voeten,
zal op mijn pad een licht steeds zijn.
O, laat het rijk'lijk bij mij wonen,
Verlosser, Heiland, Jezus mijn!

Toutes choses concourent


Ave Maria


Nul n'est comme toi


Come we that love the Lord


Mi parla Gesu