Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Herrlich strahlt des Meisters Gnade


Abençoa Nosso Profeta


Que ferais je pour l'Eternel


My Father is rich in houses and lands


Ry Jehovah Ray Tsitoha


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

U loof ik, Heer met hart en ziel      AVI            

U loof ik, Heer met hart en ziel,
In eerbied kniel ik voor u neder.
Ja, in de tegenwoordigheid
Der goden wijd ik u mijn beden.
Naar ‘t heiligdom waar Gij vertoeft
Hef ik het hoofd, ik zal u prijzen.
Gij zult, o Here, wijd en zijd
Uw heerlijkheid en trouw bewijzen.
Daar zingen zij, in God verblijd,
Aan Hem, gewijd, van ‘s Heren wegen.
Groot is des Heren heerlijkheid,
Zijn majesteit ten top gestegen.
Hij slaat, ofschoon oneindig hoog,
Op hen het oog die needrig knielen.
Maar ziet van ver met gramschap aan
De eigenwaan van trotse zielen.
Als ik omringd door tegenspoed,
Bezwijken moet, schenkt Gij mij leven.
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt,
Uw rechterhand zal redding geven.
De Heer is zo getrouw als sterk,
Hij zal zijn werk voor mij voleinden.
Verlaat niet wat uw hand begon,
O Levensbron, wil bijstand zenden

Gleich wie die schimmernden Sterne erblassen


Er trekt door alle landen


Jesus born in Bethlehem


O vaderhand, die mij zo trouw geleidde


De la divinité