Contact

Compositeur de musiques classique

 

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M


Salut, montagnes bien aimées


O Dieu de l’univers


Oui il y a une raison


Heureux celui de qui Dieu (Psaume 32)


Il a depouillé les dominations


Sélectionner une langue: Sélectionner la 1ère lettre :
Sélectionner un cantique :

U zij de glorie   MP3    AVI            

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie nu en immermeer!
In een blinkend stromen daalde d’engel af,
Heeft de steen genomen van’t verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie nu en immermeer!
Zie Hem verschijnen, Jezus onzen Heer,
Hij brengt al de Zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heeren, blijde en welgezind
En zegt telken kere: Christus overwint.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie nu en immermeer!
Zou ik nog vrezen, Nu Hij eeuwig leeft,
Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft?
In Zijn god’lijk wezen, is mijn glorie groot,
Niets heb ik te vrezen in leven of dood.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie nu en immermeer!

Sur le Congo solitaire


Alahady, andro tsara


Seek ye first the Kingdom of God


Préparez pour le Seigneur


Le Seigneur est vivant