Contact

Liste de Cantiques

Liste de Cantiques de Noël

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M

 

 


The Lord appears when all is still


From heaven above to earth I come


Des cieux vers nous s’avance


Réjouis toi, O Sion


Devant ta crèche prosterné


Accueil   

Sélectionner un cantique :

Ik ben een engel van de Heer      AVI            

Ik ben een engel van de Heer,
daal uit de hemel tot je neer
en breng een nieuw en mooi verhaal,
dat ik vertel in mensen taal.
't Is van een moeder, die vannacht
een kindje kreeg en dankbaar lacht.
't Is van een kindje, lief en klein,
dat wil altijd je helper zijn.
De Here Jezus is dat Kind,
die ieder helpt die Hem bemind;
de Heiland, die je droefheid kent
en alles waar je bang voor bent.
Let goed op wat ik je vertel,
dan vind je vast dat Kindje wel;
't Ligt in een kribbe in een stal;
toch is Hij koning van 't heelal.
Laat ons nu blij en welgezind
gaan zoeken naar dat hemels Kind
en met de herders binnen gaan.
Zie, zie wat God hier heeft gedaan.
Wees welkom, eed'le Gast, zo groot,
die arme zondaars niet verstoot.
Gij zoekt mij op in donk're nacht.
Hoe wordt U ooit mijn dank gebracht.
Ere zij God! Hij zendt Zijn Zoon.
De eng'len zingen wonderschoon.
Zo wensen zij ons allen saam
een goed nieuwjaar in Jezus' naam.

Brillante étoile du matin


O abies


I wonder as I wander, out under the sky


Nun freut euch, ihr Christen


Saw you never, in the twilight