Contact

Liste de Cantiques

Liste de Cantiques de Noël

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M

 

 


Debout, saint sacerdoce


Ik ben een engel van de Heer


Angel we have heard on high


Au dernier jour


Oh Viens Bientot Emmanuel


Accueil   

Sélectionner un cantique :

Juich nu, gij heem'len      AVI            

Juich nu, gij heem'len, gij engelen, jubel in koren!
Laat nu uw loflied ter ere des Heren Hem horen!
Zie toch op Hem,
hoor naar Zijn vriend'lijke stem!
Hij heeft verloor'nen verkoren.
Juich nu, gij heem'len en wil het de volken verkonden:
Jezus en zondaars zijn heden als vrienden verbonden!
Vrede en vreugd'
stemmen de harten verheugd.
Loof Hem, die delgt uwe zonden!
Zie, toch het wonder, hoe diep God zich tot u wil buigen!
Hij wil Zijn liefde aan u in haar volheid betuigen!
Hij droeg de schuld,
vol van gena en geduld.
Wil voor Hem stille u buigen.
"God in Zijn Zoon" is het heerlijkst geheim aller tijden.
Hij is de poort tot het leven. O, wil u verblijden!
Kom naderbij,
Hij schenkt u rust, maakt u blij!
Laat u toch hemelwaarts leiden.

Dost Thou in a manger lie


I know a Rose tree springing


Dans la nuit, voyez ces mages


Oui, ton amour est insondable


Ecoutez Le Chant Des Anges