Contact

Liste de Cantiques

Liste de Cantiques de Noël

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M

 

 


Tes fidèles en choeur te disent


Sur tous les peuples dans la nuit


Sing, O sing, this blessed morn


Break forth, O beauteous heavenly l


Peuple de Dieu


Accueil   

Sélectionner un cantique :

Juich nu, gij heem'len      AVI            

Juich nu, gij heem'len, gij engelen, jubel in koren!
Laat nu uw loflied ter ere des Heren Hem horen!
Zie toch op Hem,
hoor naar Zijn vriend'lijke stem!
Hij heeft verloor'nen verkoren.
Juich nu, gij heem'len en wil het de volken verkonden:
Jezus en zondaars zijn heden als vrienden verbonden!
Vrede en vreugd'
stemmen de harten verheugd.
Loof Hem, die delgt uwe zonden!
Zie, toch het wonder, hoe diep God zich tot u wil buigen!
Hij wil Zijn liefde aan u in haar volheid betuigen!
Hij droeg de schuld,
vol van gena en geduld.
Wil voor Hem stille u buigen.
"God in Zijn Zoon" is het heerlijkst geheim aller tijden.
Hij is de poort tot het leven. O, wil u verblijden!
Kom naderbij,
Hij schenkt u rust, maakt u blij!
Laat u toch hemelwaarts leiden.

Child in the manger


Un ange sur la nue


Quand dans la nuit


Sion juich en wees verblijd


On Christmas night all Christians sing