Contact

Liste de Cantiques

Liste de Cantiques de Noël

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M

 

 


Tes fidèles en choeur te disent


Amen, See the little Baby


Sing we now of Christmas


Schönster Herr Jesus


Minuit Chrétiens


Accueil   

Sélectionner un cantique :

Sion juich en wees verblijd      AVI            

Sion, juich en wees verblijd;
baan uw Koning nu de wegen,
die u 't nieuw verbond bereidt
en u schenkt veel heil en zegen.
God heeft u, door Jezus' macht,
tot Zijn heerlijk werk gebracht.
O, hoe zalig is uw lot:
hier gekroond en uitverkoren,
moogt gij nu in 't werk van God
Jezus kudde toebehoren.
Jakobs ster schijnt voor u uit,
Israel, gij 's Heren bruid!
Volg uw Heer naar 't vaderland,
laat ons met Hem voorwaarts schrijden;
hem gelovend, hand in hand,
door Zijn Geest ons laten leiden.
Op Gods woord altijd vertrouwd,
op des Zoons gena gebouwd!
Waken, bidden, vol geduld,
altijd apostolisch hand'len;
van Zijn Heil'ge Geest vervuld
in Zijn licht opnieuw steeds wand'len.
Want na d' uitgestreden strijd
wacht als loon de Heerlijkheid!

Quand dans la nuit


Agneau de Dieu messager de la grâce


Tout le ciel s’emplit d’une joie nouvelle


O Tannenbaum


O menino esta dormindo