Contact

Liste de Cantiques

Liste de Cantiques de Noël

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M

 

 


Hail, O Source of every blessing


O, laat uw lenden zijn omgord


Sing, O sing, this blessed morn


Les anges dans nos campagnes


Venite, fedeli


Accueil   

Sélectionner un cantique :

Loof God, gij kind'ren, maak Hem gr      AVI            

Loof God, gij kind'ren, maak Hem groot
in Zijn verheven troon,
die nu voor ons Zijn rijk ontsloot,
ons zendt Zijn eigen Zoon,
ons zendt Zijn eigen Zoon.
Hij daalt uit 's Vaders schoot terneer
op aard' om kind te zijn;
een kindje, arm en naakt en teer,
al in een kribje klein,
al in een kribje klein.
Versmadend al Zijn macht en recht,
verkiest Hij zich een stal,
neemt de gedaant' aan van een knecht,
de Schepper van 't heelal,
de Schepper van 't heelal.
En nu ontsluit Hij weer de poort
van 't schone Paradijs.
De cherubs staat er niet meer voor.
God zij lof, eer en prijs.
God zij lof, eer en prijs.

Nun singet und seid froh


Christ, when for us you were baptised


Wie soll ich dich empfangen


Wir warten Dein, o Gottes Sohn


Once in royal David’s city