Contact

Liste de Cantiques

Liste de Cantiques de Noël

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M

 

 


Ville bénie, cité du Très Haut


L’enfant qui naît à Bethléem


Petite ville de Bethléem


Quand le Seigneur se montrera


I may not go tonight to Bethlehem


Accueil   

Sélectionner un cantique :

Kom eerstelingskind'ren      AVI            

Kom eerstelingskind'ren,
laat uw loflied horen.
O kom toch, o kom nu naar Bethlehem!
Zie daar het Kindje, ons tot heil geboren.
O laten wij aanbidden,
o laten wij aanbidden,
o laten wij aanbidden die Koning!
De Koning der ere
kwam in eenvoud neder
en vond slechte een krib' in een arme stal;
kwam als een kindje tot de mensheid weder.
O laten wij aanbidden,
o laten wij aanbidden,
o laten wij aanbidden die Koning!
Kom, juich met de eng'len,
zing met blijde klanken,
want God, in Zijn liefd', is zo eind'loos groot.
Laat zang en snaren God de Vader danken.
O laten wij aanbidden,
o laten wij aanbidden,
o laten wij aanbidden die Koning!
U, Heiland, die heden
voor ons zijt geboren,
U, Jezus, zij eer, ja lof, prijs en roem!
Gij, als Godes woord, zijt thans als mens verschenen.
O laten wij aanbidden,
o laten wij aanbidden,
o laten wij aanbidden die Koning!

Adeste fideles


Wise men seeking Jesus


O charité suprême


Dear Christian people all, rejoice


Stille nacht ( Deutsch)