Contact

Liste de Cantiques

Liste de Cantiques de Noël

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M

 

 


Blest Christmas morn


A Babe is born in Bethlehem, Bethle


Tenez vos lampes prêtes, sans trêve ni repos


Behold the Bridegroom cometh


O Lord, how shall I meet Thee


Accueil   

Sélectionner un cantique :

De Koning komt te middernacht      AVI            

De Koning komt te middernacht,
nog is het alom stil.
Maar zalig hij, die Hem verwacht
en blij ontmoeten wil.
De wereld ligt als blind en dood,
nog onbewust van 't kwaad.
Zij ziet niets van de grote nood,
die haar te wachten staat.
O, wek elkander uit die rust,
gij die zo zorgloos zijt
en maak elkander temeer bewust:
Wees waakzaam en bereid.
Is uw lamp met olie gevuld?
Neem aan wat God nog spreekt,
opdat bij 't komen van Gods Zoon
u d' olie niet ontbreekt.
Waak op, mijn hart, de Koning wenkt!
Ach sluimer nu toch niet.
O, dat g' aan Christus' komst steeds denkt
of 't heden reeds geschiedt.

Quand le Sauveur naquit


Kom eerstelingskind'ren


Il est né le Roi du monde


On Christmas night all Christians sing


Dans les champs le berger veille