Contact

Liste de Cantiques

Liste de Cantiques de Noël

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M

 

 


Loof God, gij kind'ren, maak Hem gr


Ere zij God in de hoge


Silent night, holy night


Little children, can you tell


Fils d'un père si clément


Accueil   

Sélectionner un cantique :

Verheug u, gij aarde      AVI            

Verheug u, gij aarde en vrees nu niet meer;
want u is verschenen het Licht van de Heer,
dat glanst meer dan zonlicht en sterren tezaam!
Welzalig is Hij, die nu komt in Gods naam.
Verheug u, o aarde, gij wereld, wees blij.
Dit Kind in de kribbe, uw Heiland is Hij!
Verheug u, gij aarde en vrees nu niet meer,
want u is verschenen het Licht van de Heer!
Hoe is Hij, de rijkste, geworden zo arm.
Hoe klopt, om ons lijden, Zijn harte zo warm,
dat Hij zich gehuld heeft in dienaarsgewaad,
Gij eng'len, bezing die barmhartige daad!
Verheug u, gij aarde, gij wereld, wees blij.
Dit Kind in de kribbe, uw Heiland is Hij!
Verheug u, gij aarde en vrees nu niet meer,
want u is verschenen het Licht van de Heer!
Als eenmaal de schaduw des doods is gezwicht,
dan zien wij voor eeuwig Gods heerlijk Licht
en zingen verlosten, als engelen rein,
der zaligen loflied - hoe schoon zal dat zijn!
Verheug u gij aarde, gij wereld, wees blij.
Dit Kind in de kribbe, uw Heiland is Hij!
Verheug u, gij aarde en vrees nu niet meer,
want u is verschenen het Licht van de Heer!

Mbanba alu


O Christmas tree


Seigneur que tous s’unissent


O peuple saint, réveille toi


Angel we have heard on high