Contact

Liste de Cantiques

Liste de Cantiques de Noël

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M

 

 


Tochter Zion, freue dich


I may not go tonight to Bethlehem


A child is born in Bethlehem


O, thou joyful Christmastide


Dochter Sions, wees verheugd


Accueil   

Sélectionner un cantique :

In deze nacht werd ons geboren      AVI            

In deze nacht werd ons geboren,
door Gods gena en vriend'lijkheid,
het Kind, waar engelen naar horen,
brengt licht in onze donkerheid.
O, Licht des hemels hier op aard',
geen zonlicht dat U evenaart!
Wil ziele, naar uw Heiland horen,
veracht niet Zijn genadeglans.
Het licht uit duisternis geboren
vervult nu deze wereld glans;
verdrijft zelfs hel, ja, dood en nacht,
het kruis en ook der zonde macht.
Ja, zo verlicht gij slechts loven
Gods licht in volle zaligheid.
Als zonlicht, maan en sterren doven,
misschien reeds binnen korte tijd,
dan zal dit licht, die gouden schijn,
uw hemel, ja, uw alles zijn.
O, Jezus, Gij mijn zon en hope,
beschijn mij met Uw heerlijk licht;
en maak mijn hart dit Kerstfeest open,
opdat ik slechts naar U mij richt.
Geef, dat Uw licht mijn weg bepaalt
en kerstvreugd' uit mijn wezen straalt!

Noël, c’est Jésus qui vient


Der Herr bricht ein um Mitternacht


Verheug u, gij aarde


All my heart this night rejoices


In deze nacht werd ons geboren