Contact

Liste de Cantiques

Liste de Cantiques de Noël

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M

 

 


O Tannenbaum


A Babe is born in Bethlehem, Bethle


De quelle offense portes-tu la peine


Sur tous les peuples dans la nuit


Loof God, gij kind'ren, maak Hem gr


Accueil   

Sélectionner un cantique :

In deze nacht werd ons geboren      AVI            

In deze nacht werd ons geboren,
door Gods gena en vriend'lijkheid,
het Kind, waar engelen naar horen,
brengt licht in onze donkerheid.
O, Licht des hemels hier op aard',
geen zonlicht dat U evenaart!
Wil ziele, naar uw Heiland horen,
veracht niet Zijn genadeglans.
Het licht uit duisternis geboren
vervult nu deze wereld glans;
verdrijft zelfs hel, ja, dood en nacht,
het kruis en ook der zonde macht.
Ja, zo verlicht gij slechts loven
Gods licht in volle zaligheid.
Als zonlicht, maan en sterren doven,
misschien reeds binnen korte tijd,
dan zal dit licht, die gouden schijn,
uw hemel, ja, uw alles zijn.
O, Jezus, Gij mijn zon en hope,
beschijn mij met Uw heerlijk licht;
en maak mijn hart dit Kerstfeest open,
opdat ik slechts naar U mij richt.
Geef, dat Uw licht mijn weg bepaalt
en kerstvreugd' uit mijn wezen straalt!

O Dieu de clémence


O Come All Ye Faithful


Shepherds came, their praises bring


Cantique de Marie


Sur tous les peuples dans la nuit