Contact

Liste de Cantiques

Liste de Cantiques de Noël

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M

 

 


Voici, Jésus va revenir


Devant ta crèche tu me vois


Break forth, O beauteous heavenly l


Come sing with me this song of love


Nun freut euch, ihr Christen


Accueil   

Sélectionner un cantique :

In deze nacht werd ons geboren      AVI            

In deze nacht werd ons geboren,
door Gods gena en vriend'lijkheid,
het Kind, waar engelen naar horen,
brengt licht in onze donkerheid.
O, Licht des hemels hier op aard',
geen zonlicht dat U evenaart!
Wil ziele, naar uw Heiland horen,
veracht niet Zijn genadeglans.
Het licht uit duisternis geboren
vervult nu deze wereld glans;
verdrijft zelfs hel, ja, dood en nacht,
het kruis en ook der zonde macht.
Ja, zo verlicht gij slechts loven
Gods licht in volle zaligheid.
Als zonlicht, maan en sterren doven,
misschien reeds binnen korte tijd,
dan zal dit licht, die gouden schijn,
uw hemel, ja, uw alles zijn.
O, Jezus, Gij mijn zon en hope,
beschijn mij met Uw heerlijk licht;
en maak mijn hart dit Kerstfeest open,
opdat ik slechts naar U mij richt.
Geef, dat Uw licht mijn weg bepaalt
en kerstvreugd' uit mijn wezen straalt!

Quand le Seigneur se montrera


Venez voir la crèche


C'est Noël aujourd hui


Awake, sons of the kingdom


D'un arbre seculaire