Contact

Liste de Cantiques

Liste de Cantiques de Noël

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M

 

 


Dear Christian people all, rejoice


Veni, veni Emanuel


O come, O come, Emmanuel


Il nait et dans les cieux


I come, the Great Redeemer cries


Accueil   

Sélectionner un cantique :

Ja, ontwaak klinkt in deez' uren      AVI            

Ja, ontwaak!" klinkt in deez' uren
de stem der wachters op de muren.
"Jeruzalem, ontwaak, ontwaak!
Nu is het middernacht'lijk duister."
De wachters roepen: "Sion luister!
Waar zijt gij, 's Heren wijze maagd?
Uw Brui'gom komt tot u.
Neem uwe lampen nu.
Halleluja!
Met blijde spoed
Hem tegemoet,
de Brui'gom dra met vreugd' begroet!"
Sion hoort de wachters zingen!
Het doet haar hart van vreugde springen;
ontwakend staat zij haastig op.
Zie, haar Brui'gom komt vol luister.
Zijn kracht en waarheid breekt het duister,
Zijn licht straalt hel, Zijn ster gaat op!
Nu komt Gij met de kroon,
Hosianna!
Laat ons nu saam
ter bruiloft gaan
en vieren daar het avondmaal!

The angel Gabriel from heaven came


Come Thou long expected Jesus


Saw you never, in the twilight


Lully, lullay, thou little tiny child


All my heart this night rejoices