Contact

Liste de Cantiques

Liste de Cantiques de Noël

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M

 

 


Let all mortal flesh keep silence


O dennenboom


O abies


Gentle Mary laid her Child


L'étoile brille en Occident


Accueil   

Sélectionner un cantique :

Ja, ontwaak klinkt in deez' uren      AVI            

Ja, ontwaak!" klinkt in deez' uren
de stem der wachters op de muren.
"Jeruzalem, ontwaak, ontwaak!
Nu is het middernacht'lijk duister."
De wachters roepen: "Sion luister!
Waar zijt gij, 's Heren wijze maagd?
Uw Brui'gom komt tot u.
Neem uwe lampen nu.
Halleluja!
Met blijde spoed
Hem tegemoet,
de Brui'gom dra met vreugd' begroet!"
Sion hoort de wachters zingen!
Het doet haar hart van vreugde springen;
ontwakend staat zij haastig op.
Zie, haar Brui'gom komt vol luister.
Zijn kracht en waarheid breekt het duister,
Zijn licht straalt hel, Zijn ster gaat op!
Nu komt Gij met de kroon,
Hosianna!
Laat ons nu saam
ter bruiloft gaan
en vieren daar het avondmaal!

Als de Heiland zal verschijnen


Viens peuple fidèle Entends la nouv


Wir warten Dein, o Gottes Sohn


In the little village of Bethlehem


Lully, lullay, thou little tiny child