Contact

Liste de Cantiques

Liste de Cantiques de Noël





NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M

 

 


A Babe is born in Bethlehem, Bethle


O Come All Ye Faithful


Break forth, O beauteous heavenly l


O charité suprême


Aube nouvelle


Accueil   

Sélectionner un cantique :

Maak u op en wees bereid



      AVI            

Maak u op en wees bereid
om uw Koning te ontmoeten!
Open Hem de poorten wijd
om hem waardig te begroeten!
Effen blij voor Hem de baan,
als Hij tot u wil gaan.
Weet hoe Hij eens voor u streed,
voor u vrede heeft verworven;
hoe Hij smaad en pijnen leed,
aan het kruis toen is gestorven,
wederkeerde tot zijn God
voor uw vreed' en zalig lot.
Neem Hem op, die hoge Gast,
wil voor Hem een licht ontsteken.
Maak een rustplaats die Hem past,
in uw hart zo vol gebreken.
Geef deemoedig aan uw Heer
heel uw leven, goed en eer!
Laat Hem nimmer van u gaan,
houdt Hen vast voor alle tijden!
Hang alleen die Heiland aan
en laat niets u van Hem scheiden;
want bij Hem wordt u bereid:
hier geluk, daar heerlijkheid.


Viens à nous, ô Rédempteur


Christmas time is come again


Wachet auf ruft uns die Stimme


The angel Gabriel from heaven came


Noël! jésus est né