Contact

Liste de Cantiques

Liste de Cantiques de Noël

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M

 

 


Tes fidèles en choeur te disent


A Babe is born in Bethlehem, Bethle


Ja, ontwaak klinkt in deez' uren


Seigneur tu fais merveille


Ville bénie, cité du Très Haut


Accueil   

Sélectionner un cantique :

Lay alim pamonjena      AVI            

Lay alim pamonjena
Tsarovako eto izao
Fa Tompo be harena, no teraka tamin'io
He! mahagaga ilay fitia nasehon'Andriamanitra
He! Ravo ny fo
He mirana koa
Mifaly sambatra doria
Miventy ny hiran'ny lanitra
Halelouia
Lay alim-pamonjena
Tsarovana eto tokoa
Fa vita fanekena izaho sy ny tompo soa
Ny tenako atolotro, ny tenany ho avotro
He ! Ravo ny fo
He mirana koa
Mifaly sambatra doria
Miventy ny hiran'ny lanitra
Halelouia


Es ist ein Ros entsprungen


Als de Heiland zal verschijnen


Emerveillons nous ensemble


The happy Christmas comes once more


Wenn der Heiland