Contact

Liste de Cantiques

Liste de Cantiques de Noël

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M

 

 


Who is He in yonder stall


Venid, fieles todos


Once in royal David’s city


Comfort, comfort, ye My people


Tous, entonnons d'un cœur joyeux Dieu est amour


Accueil   

Sélectionner un cantique :

Stille nacht (nl)   MP3    AVI            

Stille nacht, heilige nacht,
Davids Zoon, lang verwacht,
Die miljoenen eens zaligen zal,
Wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij der Schepselen Heer,
Hij der Schepselen Heer.
Hulploos Kind, Heilig Kind,
Dat zo trouw zondaars mint
Ook voor mij hebt G'uw rijkdom ontzegd,
Werd G'op stro en in doeken gelegd.
Leer m'U danken daarvoor,
Leer m'U danken daarvoor.
Stille nacht, Heilige nacht,
Heil en vree wordt gebracht
Aan een wereld, verloren in schuld,
God's belofte wordt heerlijk vervuld!
Amen, Gode zij d'eer,
Amen, Gode zij d'eer!


Angel we have heard on high


Stern uber Bethlehem


O little town of Bethlehem


O Lord, how shall I meet Thee


The snow lay on the ground