Contact

Liste de Cantiques

Liste de Cantiques de Noël

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M

 

 


Réjouis toi, O Sion


Le monde ancien s’en est allé


A child is born in Bethlehem


Partout la joie de Noël


I know a Rose tree springing


Accueil   

Sélectionner un cantique :

Stille nacht (nl)   MP3    AVI            

Stille nacht, heilige nacht,
Davids Zoon, lang verwacht,
Die miljoenen eens zaligen zal,
Wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij der Schepselen Heer,
Hij der Schepselen Heer.
Hulploos Kind, Heilig Kind,
Dat zo trouw zondaars mint
Ook voor mij hebt G'uw rijkdom ontzegd,
Werd G'op stro en in doeken gelegd.
Leer m'U danken daarvoor,
Leer m'U danken daarvoor.
Stille nacht, Heilige nacht,
Heil en vree wordt gebracht
Aan een wereld, verloren in schuld,
God's belofte wordt heerlijk vervuld!
Amen, Gode zij d'eer,
Amen, Gode zij d'eer!


Wake, arise for night is flying


Loof God, gij kind'ren, maak Hem gr


Venite, fedeli


Ere zij God in de hoge


Alleluia, song of gladness