Contact

Liste de Cantiques

Liste de Cantiques de Noël

NOEL    BACH MENDELSSOHN HEANDEL MOZART BEETHOVEN HAYDN J HAYDN M

 

 


O Come All Ye Faithful


Partout la joie de Noël


Voici enfin le jour béni


Ja, ontwaak klinkt in deez' uren


Tu scendi dalle stelle


Accueil   

Sélectionner un cantique :

Stille nacht (nl)   MP3    AVI            

Stille nacht, heilige nacht,
Davids Zoon, lang verwacht,
Die miljoenen eens zaligen zal,
Wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij der Schepselen Heer,
Hij der Schepselen Heer.
Hulploos Kind, Heilig Kind,
Dat zo trouw zondaars mint
Ook voor mij hebt G'uw rijkdom ontzegd,
Werd G'op stro en in doeken gelegd.
Leer m'U danken daarvoor,
Leer m'U danken daarvoor.
Stille nacht, Heilige nacht,
Heil en vree wordt gebracht
Aan een wereld, verloren in schuld,
God's belofte wordt heerlijk vervuld!
Amen, Gode zij d'eer,
Amen, Gode zij d'eer!


Juich nu, gij heem'len


O abies


All praise to thee, O Lord


Tenez vos lampes prêtes, sans trêve ni repos


Jesus born in Bethlehem